Izdelujemo:

-krmilja strojev za sestavljanje

-krmilja linij za sestavljanje

-krmilja posameznih postaj na linijah

-krmilje strojev za vrtanje navojev

-krmilja strojev za razna vtiskovanja

-krmilje avtomatizacije poslovnega objekta

-programe za avtomatizacijo poslovnih objektov